@autor

Marcin Świątkowski – młody człowiek piszący w internecie, student polonistyki UJ, wiceredaktor naczelny kwartalnika literackiego „KONTENT„. Publikował w „Littera/Historica”, „Bez Porównania”, „Małym Formacie”, „Katedrze Krytyki”, „Xięgarni”, „Kontencie”, „Krakowie” i innych.

Kontakt:
mrc.swiatkowski[at]gmail.com
@Fb: /sfjontkofski